על תכנית המתאר תא/5000

תכנית מתאר מקומית כוללנית חלה על כל שטחה המוניציפאלי של העיר ומטרתה להתוות את מדיניות התכנון העירונית לטווח הארוך. התכנית תקבע את אופן פיתוח הקרקע בעיר: אילו אזורים בעיר ייועדו למגורים, לתעסוקה, למסחר, לשימושים ציבוריים או ליעודי קרקע אחרים; אילו מקומות ראוי לשמור ואילו מקומות ראוי לפתח; מהן ההוראות וההנחיות בהיבטים תחבורתיים, סביבתיים והיבטים רבים נוספים בעלי השפעה על הפיתוח הפיזי של העיר.

על הפרויקט

פרויקט פינוי בינוי במתחם שדרות ירושלים בשכונת יפו ד'. בפרויקט יפונו 250 יחידות דיור ויבנו במקומן 1,100 יחידות חדשות בסטנדרט גבוה. נגישות – הפרויקט נמצא בסמיכות לרכבת ישראל ולקו הרכבת הקלה הנבנה בימים אלו. הפרויקט הוא חלק מתוכנית התחדשות עירונית של יפו במסגרת תכנית מתאר תא/5000.